PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chuyển khoản hoặc tiền mặt (hoặc cấn trừ công nợ nếu có)

Chuyển khoản tại ngân hàng:

Người thụ hưởng: Công ty TNHH Công Nghiệp NR

Ngân hàng ACB – PGD An Sương

Số tài khoản (VND): 224138569